Siirry sisältöön

Kohtaa nuori, kuuntele nuorta

Viihtyisä Porin Suomalainen klubi toimi miljöönä, kun hankkeen ensimmäinen avoin keskustelutilaisuus pidettiin 1.11.2022. Nuorten maahanmuuttajien palvelut Suomessa –seminaari toi Poriin kotoutumisen ja nuoriin liittyvän tutkimuksen asiantuntijoita kertomaan, mitä nuorten maahan muuttaneiden tilanteeseen Suomessa kuuluu ja millaisia palveluita he tarvitsevat.

 

Puhujat tulivat eri organisaatioista ja taustoista, mutta viesti heillä tuntui olevan yllättävän sama: Nuori pitää kohdata omana itsenään, oli hänen lähtökohtansa millaiset tahansa. Jokainen haluaa tuntea kuuluvansa johonkin ja saada omat näkemyksensä kuuluviin häntä koskevissa asioissa. Vaikka tulija on yksilö, kulttuuri ja erityisesti perhe ja sen hyvinvointi vaikuttavat nuoren kotoutumiseen Suomeen.

Maahan muuttaneiden nuorten ohjauksessa on toisaalta tärkeä ottaa huomioon lähtökulttuuri ja antaa monikielistä tukea kotoutumiseen. Tarvitaan kulttuurisensitiivistä työotetta kohtaamiseen ja kulttuuristen käytänteiden avaamista. Ei pidä olettaa, että suomalainen palvelujärjestelmä avautuu itsestään selvästi varsinkaan muualta muuttaneelle.

Ahmed Mesaedy

Toisaalta voidaan kysyä, missä kohdin maahanmuuttajuus niin sanotusti loppuu – milloin olet (riittävän) suomalainen? Puheenvuoroissa nostettiin esiin monen varsinkin 2. sukupolven maahanmuuttajan kokema irrallisuus suomalaisesta yhteiskunnasta. Suomalaisen yhteiskunnan pitää yhtä lailla olla valmis moninaistumaan, sillä kotoutuminen on kaksisuuntainen tie.

Seminaarin puheenvuorot herättelivät ajattelemaan maahan muuttaneiden nuorten tilanteita Suomessa. Seminaari oli lähtölaukaus kolmen tapahtuman sarjassa, jonka hanke järjestää toiminta-aikanaan. Keväällä 2023 lähdetään miettimään, miten marraskuun seminaarin antia saadaan siirrettyä nuorten maahanmuuttajien ohjaukseen Satakunnassa.