Siirry sisältöön

Miksi?  

Monikulttuurinen ohjaustyö Ohjaamossa -hanke on luotu vastaamaan tarpeeseen käynnistää moni- ja selkokieliset palvelut Ohjaamo Porissa.  

Vain harvat maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat löytäneet Ohjaamon palvelut Porissa. Siksi tarvitaan vahvaa panostusta Ohjaamon tunnettuuden lisäämiseksi maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän läheistensä keskuudessa.  

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Ohjaamo Porin moni- ja selkokielisiä palveluita. Hankkeen aikana käynnistetään monikielinen yksilö- ja ryhmäohjaus maahanmuuttaja-asiakkaiden työllistymisvalmiuksien ja työllistymisen edistämiseksi. Ohjaustoiminta käynnistyy syksyllä 2022 ja jatkuu marraskuuhun 2023 saakka. Ohjauksen tueksi tuotetaan oma- ja selkokielistä materiaalia Ohjaamo Porin nettisivulle ja some-kanaviin.  

Hankkeessa vahvistetaan myös Ohjaamo Porin henkilökunnan edellytyksiä antaa monikulttuurista ohjausta: Henkilökunnalle järjestetään koulutus kevään 2023 aikana. Koulutusmateriaalit jäävät Ohjaamo Porin käyttöön.  

Mitä?  

Hankkeen toimintamuodot ovat 

  • yksilöohjaus selkosuomen, tulkin tai omakielisen neuvojan avulla  
  • ryhmäohjaus suomalaisesta työ- ja koulutuselämästä selkosuomen, tulkin tai omakielisen neuvojan avulla 
  • oma- ja selkokielistä tietoa Ohjaamo Porin nettisivujen ja some-kanavien   
  • oma- ja selkokielistä materiaalia suomalaisesta työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista 
  • Ohjaamo Porin henkilökunnan monikulttuurisen ohjausvalmiuksien tukeminen. 

Hanke markkinoi Ohjaamo Porin palveluita kohderyhmälle erilaisten tapahtumien ja yhteistyökumppaneiden (mm. alueen oppilaitokset, Porin kaupunki, 3. sektorin toimijat) avulla. 

Kenelle?  

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Porissa asuvat 16–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Välillisenä kohderyhmänä ovat Ohjaamo Porin henkilökunta, maahanmuuttajien omat järjestöt ja yhteisöjensä avainhenkilöt sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten perheenjäsenet ja muut läheiset.  

Milloin?  

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2022 – 31.12.2023.  

Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaninaan Porin kaupunki. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Kansallinen rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus. 

Yhteystiedot 

Projektipäällikkö Ella Saarinen
ella.saarinen@diak.fi
Puh. 050 302 8926 

Monikulttuuriohjaaja Anne-Maarit Ruoho
anne-maarit.ruoho@diak.fi 
Puh. 050 304 7218 

Erityisasiantuntija (asioimistulkit) Annukka Saarenmaa
annukka.saarenmaa@diak.fi 
Puh. 040 767 4544